Onderwijs

CBS - Christelijke basisschool Goudenstein

Christelijke basisschool Goudenstein maakt haar christelijke identiteit zichtbaar in het onderwijs en in de schoolcultuur. De onderwijsinhoud wordt afgestemd op bijbelse normen en waarden. De school vindt het belangrijk dat de kinderen leren wat ze nodig hebben om op hun eigen manier goed te functioneren in de maatschappij, in relatie met zichzelf, met anderen en met God.
Het onderwijs op Goudenstein wordt gegeven volgens het leerstofjaarklassensysteem. We hechten veel waarde aan het sociale aspect van jaargroepen. Binnen die kaders zoeken we naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de diversiteit binnen de groepen en de eigenheid van ieder kind. Dat betekent dat we veel differentiëren in instructieniveau, in hoeveelheid werk en in werktempo.
In ons onderwijs doen we een beroep op de zelfstandigheid van kinderen en we proberen die zelfstandigheid actief te ontwikkelen, bijvoorbeeld door te werken met dag- en weektaken. Voor de verschillende vak- en ontwikkelings-gebieden maken we gebruik van moderne methodes, ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen; het team heeft een training gevolgd om te werken met de methode ‘Leefstijl’
Een belangrijke pijler in ons onderwijs is de zorg voor kinderen die moeite hebben met de leerstof of het tempo, voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, voor kinderen met een beperking en voor kinderen met gedragsproblemen. Passend onderwijs betekent voor ons dat we in de groep, op school en binnen het samenwerkingsverband de 1-zorgroute volgen: met een planmatige en cyclische werkwijze tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. In de groep werken we volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken.
www.cbsgoudenstein.nl

OBS - Openbare Basisschool Koning Willem Alexander

Op de openbare school Koning Willem Alexander zijn leerlingen van elke godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging welkom en gelijkwaardig. De school heeft kleine, heterogene groepen. De ouders zijn betrokken, het team is enthousiast en deskundig. Obs Koning Willem Alexander is een school met aandacht voor de onderwijsbehoefte van ieder kind, geborgd in de groepsplannen van de één-zorgroute. Hierbij werkt de school opbrengstgericht. De school werkt met moderne, nieuwe methodes en landelijke genormeerde toetsen. Onze score van de CITO Eindtoets basisonderwijs ligt boven het landelijk gemiddelde.
Naast het aanleren van basisvaardigheden, heeft onze school in aansluiting op het gezin een taak bij het ontwikkelen van de persoonlijkheid van de leerling. Dit betekent dat ook creatieve en sociale vaardigheden een belangrijke rol spelen in ons onderwijs. Ouders zijn hierbij belangrijke partners. Zij zijn expert op het gebied van hun kind. Samen met de professionals van de school werken we aan ons motto:
OBS Koning Willem Alexander: Allemaal anders, samen sterk
www.obswillemalexander.nl

Peuterspeelschool Haaften

Peuterspeelschool Haaften is een plek waar peuters elkaar ontmoeten, samen spelen en zich ontwikkelen. Het bezoeken van een peuterspeelschool  is voor een peuter vaak de eerste stap los van thuis. Het is nieuw en uitnodigend en uw kind zal genieten van het spelen met andere kinderen, het speelgoed en de speelmogelijkheden die er zijn. Op de peuterspeelschool begint de grote ontdekkingsreis door de wereld en leert uw peuter spelenderwijs allerlei basisvaardigheden.

www.spgg.nl

BSO de Burcht

Samen zijn we sterker

In het multifunctioneel centrum de Burcht in Haaften zijn we op 3 februari 2020 gestart met Buitenschoolse Opvang de Burcht van Kinderopvang Rivierenland. Samen met beide basisscholen, OBS Koning Willem Alexander en CBS Goudenstein, stemmen we visie en activiteiten af en maken we onderwijs en opvang nóg leuker. Want samen zijn we sterker!
De Buitenschoolse opvang wordt gerealiseerd in de ruimte van de peuteropvang van onze partner de SPGG. Ook gebruiken we de ruimten in beide scholen, zoals het creatief atelier en natuurlijk de gymzaal in het centrum.
Onze BSO is een plek waar kinderen thuis komen, maar waar ze ook hun talenten kunnen ontdekken. Zo geven we leuke workshops waar kinderen aan mee kunnen doen als ze zin hebben. De activiteiten worden samen met de kinderen bedacht, want hoe leuk is het om samen te gaan bedenken wat we gaan doen.De Buitenschoolse Opvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 18.00. Wanneer je ook behoefte hebt aan voorschoolse opvang vanaf 07.00 geef dat dan aan bij ons planningsbureau. Bij voldoende vraag zullen we ook deze opvang aanbieden.
Daarnaast bieden we opvang aan in de schoolvakanties. We organiseren dan leuke, spannende en inspirerende activiteiten samen met  en voor de kinderen. Vakantie opvang kan je in het nieuwe jaar ook in losse dagen afnemen. Zo kan je je kind laten kiezen uit alle leuke activiteiten en op maat opvang afnemen!
Wil je meer weten of je inschrijven?
Neem dan contact op met klantencontact van Kinderopvang Rivierenland  afdeling klantencontact: (0345) 84 99 91

Sport

Volleybalvereniging Haaften Kwiek

Volleybalvereniging Haaften Kwiek is opgericht op 12 september 1967. Al bijna een halve eeuw wordt er door een grote groep enthousiaste mensen gevolleybald. Haaften Kwiek telt 9 competitie spelende teams. Ook heeft Haaften Kwiek een recreantenteam, welke geen competitie speelt.
Voor meer informatie met betrekking tot trainingstijden zie onze website.
www.haaftenkwiek.nl

Gym Wilskracht

Al ruim 60 jaar wordt er gegymd bij Gym Wilskracht in Haaften. De vereniging beschikt over deskundige, gemotiveerde en gediplomeerde leiding. Voor de leeftijd van peuter tot tiener kan er gegymd worden, op recreatief niveau. Fit en Fun is een dames groep waar iedere week stevig getraind wordt aan de conditie, buik, billen en benen.
www.gymwilskracht.nl

Tafeltennisvereniging ASIO

De tafeltennisvereniging uit Haaften in 1979 opgericht en draagt de naam ASIO: Altijd Succes Is Onmogelijk.
Bij tafeltennisvereniging ASIO is een belangrijke plaats weggelegd voor recreatief tafeltennissen. Maar daarnaast wordt ook deelgenomen aan de competitie van de afdeling Zuid-West van de NTTB. Op dit moment spelen drie teams in deze competitie.
www.ttv-asio.nl

Badmintonclub Pro

Al ruim 40 jaar bestaat de mogelijkheid tot het spelen van Badminton in Haaften. BC-Pro is een gezellige club met leden uit Haaften en directe omgeving. De leeftijd van de leden varieert van begin 30 tot begin 70 waarvan eenieder op zijn eigen niveau zijn best doet. Een avondje spelen betekent moe worden, zweten, maar ook een hoop lol hebben. Goed voor lichaam en geest, spieren en reflexen, buik en gemoed.
De deur staat altijd open voor iedereen die het leuk lijkt om op de dinsdagavond van 20.30 uur – 22.00 uur te badmintonnen. Er zijn voldoende rackets aanwezig om eens te proberen. Lijkt het je leuk, dan blijf je lekker hangen.

Kyokushinkai Karate

‘Kyoku’ betekent het uiterste. Dit betekent dat je het maximale uit elke situatie wilt halen. ‘Shin’ betekent de waarheid. ‘Kai’ betekent samenwerken in de juiste verhouding en altijd met het nodige respect voor ieders standpunt. De stijl Kyokushinkai staat bekend om zijn harde maar eerlijke vorm van Karate. Door de zware trainingen wordt je fysiek en mentaal erg sterk, je leert je beheersen met als gevolg: meer zelfvertrouwen en meer verantwoordelijkheidsgevoel.

Beter Bewegen

De gymvereniging Beter Bewegen richt zich vooral op senioren die fit door het leven willen gaan. Wekelijks verzorgt de vereniging trainingen zonder toestellen

Shaolin Eagle Karate Haaften

’s Avonds actief bezig zijn? Dat kan!
Karateschool Eagle biedt karate als sport, als zelfverdediging en als recreatieve beoefening volgens de oorspronkelijke methode.
Elke maandag avond ben je welkom in de Burcht van Haaften van 19.00 uur tot 20.00 uur. 
ShihanL.Bron-8e dan All Style Karate Instructeur Self Defence 
Voor informatie: 0629563821
email: l.bron@solcon.nl

Maatschappelijk

Bibliotheek

In de Burcht van Haeften zit ook een vestiging van de Bibliotheek rivierenland. Door een samenwerking met andere bibliotheken in Rivierenland is er een ruim aanbod van boeken, e-books, tijdschriften en dvd’s.

www.bibliotheekrivierenland.nl

Connect2jeugd

Het jongerenwerk van Connect2jeugd richt zich op het voorkomen van negatieve ontwikkelingen bij jeugd en jongeren. Contact met jongeren staat daarin centraal, we werken vraaggericht en proberen op deze wijze hulpvragen op te halen. Om structureel met jongeren in contact te staan gebruiken we verschillende activiteiten als middel.
Zo hebben we op donderdag een open inloop voor alle jeugd van Haaften in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Val je onder de doelgroep kom dan gerust eens langs!

EHBO-vereniging Haaften

De EHBO-vereniging verzorgt EHBO-lessen en cursussen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij: www.ehbo-haaften.nl

Opdidakt

Opdidakt helpt kinderen en jongeren een goede start te maken in de maatschappij. We doen onderzoek naar leer- en gedragsproblemen en bieden begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel gebied. Doordat wij alle zorg onder één dak aanbieden kunnen wij verschillende behandelingen perfect op elkaar afstemmen. Bekijk de website: https://opdidakt.nl/

Muziekvereniging Nieuw Leven

De muziekvereniging is diep in de Haaftense samenleving geworteld. Jarenlang was het een fanfare-orkest. Vanaf 1933 werd het een harmonie-orkest. De muziekvereniging verzorgt ook muzieklessen voor jongeren. Er is inmiddels een heel team van docenten voor de Haaftense kinderen beschikbaar. Muziekinstrumenten zijn te leen.
www.muziekvereniging-haaften.nl

Haaftensche Mannenkoor

Het Haaftensch Mannenkoor is ontstaan op 2 september 1933. Het repertoire bestaat uit voornamelijk geestelijke liederen en cross-songs. Kenmerk van het koor is dat het a capella zingt. Hierdoor is de verstaanbaarheid dan ook een begrip. Het koor treedt veelal op in kerkdiensten en in verzorgingshuizen in de omgeving van Haaften en ver daarbuiten. Leden van het koor komen uit de omliggende plaatsen zoals o.a. Leerdam, Geldermalsen, Herwijnen en Zaltbommel. Vaste repetitieavond is de donderdagavond.
www.haaftenschmannenkoor.nl

Femina

Contact voor de vrouw aan de waal.

Femina is een in 2003 opgerichte vereniging voor vrouwen en heeft als doel het bevorderen en het behouden van het onderlinge contact tussen de vrouwen aan de Waal. Femina staat open voor vrouwen van alle gezindten en onthoudt zich van partijpolitiek. Femina tracht dit doel te bereiken door het organiseren o.a. van bijeenkomsten, excursies, lezingen, presentaties, cursussen en diverse andere activiteiten. Informatie bij de bestuursleden: Anneke van Veldhoven, Tineke Vernhout, Tiny de Wit en Chinette Pellegrom.

Evangelische Gemeente Haaften e.o.

Samenkomst: zondags 10.00 uur. Waarom komen we bij elkaar? Om in het samenkomen op de zondagen uitdrukking te geven aan de blijdschap die er bij ons is en om God onze dankbaarheid te tonen. Dit doen we met elkaar door zang, gebed en prediking van het woord, wat ons geloof in Christus versterkt. Tijdens de prediking worden de kinderen op een praktische en leuke wijze onderhouden en onderwezen in het Woord van God. Na de dienst is er als gezin van God onder het genot van koffie/thee een gezellig samenzijn.
Info: estigter.1@kpnmail.nl

Open Eettafel

Op iedere 2e woensdag van de maand vind in de burcht van haeften een open eettafel plaats.
Aanvang is vanaf 17:00 uur
Aan tafel om 17:30 uur.

U wordt ontvangen met een drankje Daarna wordt het voor gerecht, hoofdgerecht en toetje geserveerd. We eindigen de avond met een kopje koffie. U bent van harte welkom!

U dient zich vooraf op te geven bij
Coby van Oosterum 0418-591937
Roelie de Jong 0418-591315

Studiekring Haaften

De Studiekring Haaften is in 1946 mede-opgericht door huisarts Wiersma. Het doel was de kennis van de (dorps)bevolking te verbreden. Dit werd een groot succes. Nog steeds worden in elk winterseizoen, van oktober tot april, interessante lezingen verzorgd en een excursie gemaakt.

Op de website ziet u het brede scala aan sprekers die te gast zijn geweest op uitnodiging van de Studiekring Haaften.
De bijeenkomsten worden doorgaans gehouden in het Kulturhus te Haaften en beginnen om 20.00u; dit kan zijn op een dinsdag-, een woensdag- of een donderdagavond. Ze worden vroegtijdig bekendgemaakt in de weekbladen en op de website van de Studiekring.

Niet-leden zijn van harte welkom om vrijblijvend één of meer avonden bij te wonen.
Alle informatie en het gehele programma zijn te zien op: www.studiekringhaaften.nl

Vakantiespelweek Haaften

De Vakantiespelweek in Haaften wordt sinds begin jaren ’70 gehouden en trekt nu nog steeds elk jaar ongeveer 200 deelnemers naar de Burcht van Haeften. De Vakantiespelweek is een initiatief van de Hervormde gemeente Haaften. In deze week, die plaats vindt in de laatste week van de zomervakantie, zijn alle basisschoolkinderen uit Haaften en Tuil, maar ook daarbuiten, van harte uitgenodigd. Daarnaast zijn er activiteiten voor tieners. In deze week worden de kinderen en tieners vermaakt met sport, spel, creativiteit, een toneelstuk en een excursie. Daarnaast horen ze verhalen uit de Bijbel.

Alle kinderen en tieners, met wat voor achtergrond dan ook, zijn welkom tijdens deze week!
Voor meer informatie: vakantiespelweek@gmail.com

Handwerken in de Burcht

Vorig jaar had ik de plannen om iets creatiefs te gaan doen. Zelf handwerk ik graag en door mijn opleiding voor coupeuse heb ik verschillende handwerktechnieken geleerd en het leek me leuk om mijn kennis door te geven aan anderen om dat zelfde plezier er in te beleven als ik doe. Ik heb toen besloten om een handwerkgroepje op te zetten en dat is er in september vorig jaar van gekomen.

Er is inmiddels een groep van ongeveer 12 tot 15 dames en allemaal heel creatief bezig. Er wordt gebreid er zijn er die haken er zijn er die borduren  en zo zijn we allemaal verschillend bezig. Ook zijn er dames die naaien willen leren en dat kan ook. Zo is iedereen lekker bezig met dingen die ze leuk vinden om te doen. Ik ben er, wanneer  er iemand even niet verder kan, om ze dan weer verder te helpen.

Met de feestdagen zorg ik voor een leuk workshopje en wie er zin in heeft doet gezellig mee. Zoals op de foto’s te zien is hoort het kopje koffie/ thee er ook gezellig bij. Het is een hele gezellige groep en ieder heeft het naar de zin en willen er nog dames (heren mogen natuurlijk ook) bij komen, dat kan, iedereen is welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden alleen wordt er € 2,40 gevraagd voor thee en koffie. De ochtenden zijn iedere donderdagmorgen. Misschien tot kijk op de handwerkochtenden.

Wil Donker
Inlichtingen: wpdonker@hotmail.nl

Ezsinging

Zin om te zingen? Voor beginners en (semi)profs ben je bij EZsinging op het juiste adres. Vocal coach Elise Zijlstra helpt je om in een ontspannen sfeer de sound te bereiken die je graag wilt. De toegankelijke techniek die zij gebruikt, kan iedereen leren.

Elise (52) heeft vanaf haar achttiende in verschillende bands gezongen en percussie gespeeld. Van blues tot rock en van funk tot fado.

Ze heeft jaren zangles gehad van verschillende docenten. Jazz zangeres Lisa Boray heeft haar geleerd om zelf vocalisten te coachen. Desray van ‘2 brothers on the 4th Floor’ [DreamsNever Alone] heeft daar nog een schepje bovenop gedaan en haar begeleid tijdens de opnames van haar 1e album, ‘The Easy Life’. Met veel passie is zij ruim 7 jaar coach geweest van het moderne pop-rockkoor KOORbusiness. Nu wordt ze regelmatig gevraagd bij andere koren om zanglessen te geven.

Elise geeft vanaf 2005 zanglessen en zangworkshop. Omdat zij zich muzikaal wil blijven ontwikkelen heeft ze een jaar de CVT [Complete Vocal Technique] cursus gevolgd voor docenten in Amsterdam en is zij in juni 2017 afgestudeerd aan het Complete Vocal Institute in Kopenhagen (Denemarken) en is nu certified CVT-teacher.